سایت خرید و فروش پارچه ترمه

از منسوجات تولید شده که می توان هم به صورت پارچه خام و هم محصول تهیه شده از پارچه خام آن را خرید و فروش کرد، ترمه است. ترمه از قدیمی ترین و اصیل ترین پارچه بافته شده در استان یزد است. پارچه های قدیمی دیگر نیز عبارتند از:

  • شمد
  • دارایی
  • دستمال یزدی
  • کاربافی
  • کرباس
  • ترمه

هر کدام از این پارچه ها در گذشته به صورت دستی و دستگاه های کوچک چوبی بافته می شد که تولید ان ها هم شاید ماه ها طول می کشید اما امروزه بعضی از این پارچه ها دیگر

پارچه ترمه ارزان

تشخیص ترمه اصل

پارچه طرح ترمه

قیمت هر متر پارچه ترمه