خرید انواع محصولات ترمه در بازار اصفهان

یکی از سوغات زیبای اصفهان ترمه است که اگر در بازار این شهر گشتی زده باشید حتما به چشم می آید و این هنر زیبا با رنگ های زیبایش و طرح های سنتی و اصیلی که دارد از پشت ویترین مغازه ها برایتان خود نمایی می کند.